In 2019 proberen de medewerkers van Femma een 30-urige werkweek uit.  Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel en het onderzoekcentrum Kind en Samenleving volgen ons gedrag en welzijn nauwlettend op. Zo gaan ze conclusies trekken over wat minder uren werken effectief met een mens en zijn naasten doet.
De kosten van het minder uren werken zitten in vervangende tewerkstelling en het wetenschappelijk onderzoek. Het luik ‘onderzoek’ , dat 80.000 euro kost, financieren we volledig met giften van mensen, bedrijven en organisaties.  Deze bedrijven en organisaties steunen ons al
Ook heel wat particuliere supporters gaven ons al een financieel duwtje in de rug. Wij geloven dat de maatschappij leefbaarder wordt door wat wij ondernemen. Dat heeft impact op jouw leven en dat van je naasten. En jij, als je ook gelooft in onze droom, speelt daarin een belangrijke rol!
Waarom verdient het wetenschappelijk onderzoek naar minder uren werken ook jouw financiële steun?

Een positief voorstel naar een betere wereld .  Ik ben er van overtuigd dat een kortere werkweek een bijdrage is tot een betere maatschappij. – Maria

1. Het is uniek en bijzonder

Femma is uniek in haar streven naar meer evenwicht. Dat maakt het heel bijzonder maar ook kwetsbaar. We steken onze nek uit en niemand deed het ons voor. Als enige in België zetten wij daadwerkelijk stappen om het minder uren werken aan den lijve te ondervinden en eruit te leren. We kunnen echter niet alleen blijven in onze strijd. We hebben medestanders nodig die mee het grote historische en maatschappelijke belang van ons experiment onderstrepen. Als je ons project steunt, ben je deelgenoot van een uitzonderlijk initiatief met impact. Je schrijft mee een stukje geschiedenis. Zodat de generaties na ons niet meer moeten ploeteren tussen hun werk, hun zorgtaken, hun engagement, hun persoonlijke ontplooiing en hun vrije tijd. Met jouw gift en die van vele andere mensen bereiken we meer. 

Een initiatief dat zeker tegemoet zal komen aan de verzuchtingen en het geploeter van heel wat(jonge en minder jonge) gezinnen en de druk wat kan wegnemen! Veel succes! - Chris

2. Onze (klein)kinderen verdienen beter

Kinderen hebben recht op uitgeruste en veerkrachtige ouders. Vaders en moeders die onder constante tijdsdruk staan, overuren kloppen en tegen een burn-out aanlopen zijn niet in staat om hun kinderen rust en kwaliteitsvolle levensmomenten te bieden. Lange werkdagen eindigen maar al te vaak met zenuwslopende avondrituelen waarbij koken, eten, huiswerkbegeleiding en bedritueel zich over amper twee uurtjes spreiden. Weekends worden volgepropt met to-do’s en hollen van activiteit naar activiteit. Kortere werkdagen of –weken bieden meer ruimte voor rust en aandachtsvolle momenten die kinderen verdienen. Minder uren werken is broodnodig om kwaliteit in je leven en dat van je (klein)kinderen te integreren. Wij gaan voor een duurzamere oplossing, wat helemaal anders is dan het forceren van ‘quality time’ in een overvolle agenda. Ons wetenschappelijk onderzoek zal inzichten geven in de belevenis en de noden van de kinderen. Het zal ons helpen concrete werkpunten te formuleren die het geluk van de kinderen bevorderen. Jouw gift en die van anderen dragen daartoe bij.

Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van de studie en vind het fijn om er mee voor te zorgen dat Femma voluit gaat voor de 30-urenweek. Vandaar dat ik jullie wil steunen met dit traject, en het omkaderend werk dat daarbij hoort.  -  Ingrid

3. Wij bieden nieuwe inzichten voor geluk en balans in het leven

Jouw gift draagt bij tot een uniek onderzoek dat veel nieuwe inzichten zal geven. Momenteel is er vanuit de overheid geen enkele ondersteuning voor experimenten met de kortere werkweek.  Wij willen met ons onderzoek de overheid aanzetten om zelf ook te gaan experimenteren, een kader uit te werken en bedrijven te steunen die ons voorbeeld willen volgen. Alleen zo verleggen we stenen in het streven naar een maatschappij in evenwicht. Wat wij leren, houden we niet achter slot en grendel. We delen het graag met het grote publiek en beleidsmakers opdat het inspiratie en daadkracht mag geven om nog verder te gaan. Zo zorgen wij al lerende voor een sneeuwbaleffect. Om daadkrachtige stappen te kunnen zetten, is jouw financiële hulp nodig. Als we er samen achter staan, kunnen we harder op tafel kloppen. 

Delen: 

Reacties

Reactie toevoegen