Het aantal vrouwelijke verkozenen in Vlaanderen is gestegen tot 38,10 procent. Bij de vorige lokale verkiezingen in 2012 bedroeg het cijfer 36,16 procent. Een lichte stijging die aantoont dat het maar langzaam vooruitgaat. Aan dit tempo duurt het tot het jaar 2054 vooraleer er evenveel vrouwelijke en mannelijke verkozenen zijn.

Verschillen volgens provincie

38,10 procent vrouwelijke verkozenen is het gemiddelde. Er zijn duidelijke provinciale verschillen. Antwerpen scoort het best met 40,4 procent vrouwelijke verkozenen. Daarna volgen Vlaams-Brabant met 39,4 procent, West-Vlaanderen met 38,5 procent. Oost-Vlaanderen (35,8 procent) en Limburg (35,1 procent) hinken duidelijk wat achterop.

Verschillen volgens partij

Bij de partijen is Groen de koploper met 51 procent. N-VA bezet de tweede plaats met 40,4 procent, gevolgd door  CD&V met 38 procent, Open VLD met 37,8 procent en Vlaams Belang met  36,2 procent. SP.A en de lokale partijen scoren het slechtst met respectievelijk 34,7 procent  en 34 procent.

Ongeveer helft vrouwen in Brussel

Deze Vlaamse cijfers steken af tegen de Brusselse waar 48,8 procent van de verkozenen vrouwen zijn. Een sprong van 7,3 procent ten opzichte van 2012. Een prachtig resultaat.

Mogelijke verklaring? Het Brussels gewest breidde het ritsprincipe uit over de gehele kieslijst. Over de gehele kieslijst dienen mannelijke en vrouwelijke kandidaten elkaar af te wisselen. In Vlaanderen moeten er ook evenveel mannen als vrouwen op de kieslijsten staan, maar wordt het ritsprincipe enkel toegepast op de eerste twee kandidaten van de lijst.

Willen we meer vrouwelijke verkozenen in Vlaanderen dan lijkt het veralgemenen van het ritsprincipe naar Brussels voorbeeld een uitstekend idee. Door afwisselend een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat op de lijst te zetten, zorg je ervoor dat er automatisch meer vrouwen op een verkiesbare plaats staan.

Mandaten

Genderevenwicht bij de verkozenen is natuurlijk slechts een eerste stap. Ook wanneer de mandaten verdeeld worden, zien we dat er nog een hele weg te gaan is. Na de verkiezingen van 2012 telde het schepencollege gemiddeld 35 procent vrouwen en was net geen 16 procent van de Vlaamse burgemeesters een vrouw. Hoe hoger op de bestuurlijke ladder, hoe minder vrouwen je tegenkomt.

Ook hier neemt het Brussels gewest het voortouw. In Brussel werd gendergelijkheid in de verdeling van schepenambten vastgelegd. Pas onder bepaalde voorwaarden mag daarvan afgeweken worden. Ook dan kan het schepencollege pas aantreden indien hoogstens twee derde van de leden van hetzelfde geslacht is.

Momenteel is het spannend afwachten of de Vlaamse politieke partijen gehoor geven aan de roep om meer vrouwelijke bestuurders. Indien de resultaten opnieuw teleurstellend zijn, zal de vraag om het Brussels voorbeeld te volgen steeds luider klinken.

Delen: 

Reacties

Reactie toevoegen