In 2019 schakelen alle medewerkers van Femma vzw over naar een nieuwe voltijds van 30 uur per week.  Dit actie-onderzoek loopt van 1 januari tot 31 december 2019. Wetenschappers van de TOR-groep van de VUB Brussel volgen de tijdsbesteding van de Femma-medewerkers en onderzoeken wat de effecten zijn van minder uren werken op henzelf en hun gezin. De resultaten van het onderzoek gaan we delen met beleidsmakers en het grote publiek. Hiermee willen we het debat voeding geven én zo verder streven naar een maatschappij in evenwicht.

Riet Delbaere (53) heeft een partner en vijf kinderen, waaronder een kotstudente. De andere vier zijn de deur uit. “Ik ben 18 jaar geleden bij Femma begonnen. Ik ben nog altijd groepsbegeleidster, maar de job is helemaal anders nu. Toen ik bij Femma begon, werd ik al snel syndicaal délégué, lid van de ondernemingsraad en het comité ter preventie en bescherming op het werk. Dat was net voor de grote herstructurering. In de zomer van 2000 zat ik in de onderhandelingen met de crisismanager, moment dat heel veel medewerkers moesten afvloeien. Ik heb heel veel geleerd uit mijn syndicale inzet en kan de organisatie van een andere kant bekijken.”

Handvaten om vrijgekomen tijd in te vullen

“Ik ben benieuwd wat de 30 uren week gaat doen met ons. Ik heb er vertrouwen in dat het goed zal lopen, want we hebben goede afspraken. Waarmee ik niet zeg dat iedereen staat te springen. Een aantal hebben het moeilijk omwille van de verandering, anderen vragen zich af of ze hier beter zullen uitkomen of niet? Het 30 uren-project gaat ook om meer dan het werk op zich, maar ook over hoe je zelf die vrijgekomen zes uur invult, bv. voor me-time, vorming, zorg… Rond de invulling van die nieuwe vrije tijd, en hoe je daar controle over krijgt, hebben we begin november een studiedag gehouden en enkele handvaten gekregen. Zelf heb ik ook geen zin om de vrijgekomen tijd zomaar in mijn huishouden te steken. Want dat is een valkuil!”

Juiste verloning

“Zullen mensen minder verdienen? Nee. We krijgen allemaal een voltijds loon. Dit stond nooit ter discussie. Er is natuurlijk goed bekeken hoe dit project kon worden gefinancierd. Er is gerekend en geteld. Duidelijk is: dit is een project voor één jaar, ook financieel. Met vervangende tewerkstelling, waarbij vijf nieuwe medewerkers 80% van de ‘verloren tijd’ zullen opnemen. Femma heeft daar geld voor vrijgemaakt: dat is een keuze. En na dat jaar, gaan we terug naar het oude systeem, tenzij er zich opportuniteiten voordoen. Alles is goed overdacht.”

Het is pas als je iets zelf doet, dat je weet wat het is.

Jonge vrouwen enthousiast

“Onze groepen zijn niet veel bezig zijn met de 30 uren week, denk ik, maar uiteraard komen ze er mee in aanraking.  We berichten erover in Femma Magazine, de sociale media, allerlei kanalen. In 2019 wordt er zeker over het actie-onderzoek gesproken, binnen en buiten onze groepen. Ik hoor wel al veel enthousiaste jonge vrouwen, omdat het nu zo moeilijk is de combinatie gezin en arbeid in te vullen. Ze vinden het goed dat wij pionieren. Ik zie het echt niet negatief in en hoor ook geen kritiek bij onze vrouwen. Als er kritiek komt, is het vanuit mannelijke hoek of van ondernemers. Maar we doen het, hé. We zijn trendsetter in deze. Trouw aan onze oude idealen, gaan we dit uitproberen. Het is pas als je iets zelf doet, dat je weet wat het is.”

Bewust stil staan bij mijn tijd

“Voor mij persoonlijk biedt de 30 urenweek de mogelijkheid om bewust stil te staan bij mijn tijd. De tijd die ik in mijn werk steek en die ik zo efficiënt mogelijk probeer in te vullen. Naast het uitbouwen van onze nieuwe teamwerking wil ik er vooral zijn voor onze vrijwilligers. Op maat begeleiden van onze groepen is mijn kernopdracht. Een goede planning maken, lijkt me daarbij essentieel.

Ik startte net met het bijhouden van een bullet-journal. Ik hoop dat dit instrument me nog meer helpt om mijn doelen te bereiken. Ook privé zoek ik nog een evenwicht. De extra vrije dag krijgt meestal een specifieke invulling waar ik energie uit haal. Tijd spenderen met kinderen en kleinkinderen laadt mijn batterijen op. Het extra vrijwilligerswerk dat ik sinds januari doe, geeft me veel voldoening. Al moet ik ook daar alert zijn om mijn engagement af te bakenen.
Kortom, ons experiment geeft me de kans om bewust mijn tijd te besteden. Ik denk dat dit een ingesteldheid is die ook na ons experimenteer- jaar zal blijven. Een manier om meer bewust stil te staan bij de dingen die ik doe en niet doe. Want ook daar ligt een grote uitdaging voor mij.”

Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel,  Kind en Samenleving en Flanders Synergy volgen ons gedrag nauwlettend op en gaan conclusies trekken over wat minder werken effectief met een mens en zijn naasten doet. De resultaten van het onderzoek gaan we delen met beleidsmakers en het grote publiek. We beloven belangrijke inzichten te geven om verder te streven naar een maatschappij in evenwicht.  Het onderzoek kost 80.000 euro. Wil je het mee steunen?

Delen: 

Reacties

Reactie toevoegen