De leden van onze community konden volgen hoe de medewerkers van Femma het minder uren werken aan den lijve ervaren. Ze vertellen hier hoe ze met meer tijd en evenwicht de samenleving verrijken. Daaruit blijkt dat minder uren werken heel wat winst oplevert.

  • Ze zorgen beter voor zichzelf en ontplooien hun talenten = meer veerkracht in het leven en in de job.  
  • Ze nemen de tijd om hun kinderen en de kinderen van vrienden op te vangen = kwaliteitsvoller leven voor kinderen en een sterkere kinderopvang.
  • Ze besteden de gewonnen tijd aan mantelzorg = warme banden met naasten en versterking van maatschappelijke zorg.  
  • Ze engageren zich als vrijwilliger in organisaties = een groter geluksgevoel en verrijking van de participatie.
  • Ze steunen mensen die zelf minder tijd hebben = een solidaire, helpende reflex en herverdeling van tijd.
  • Ze gaan bewuster om met taakverdeling thuis = groei gelijkheid man/vrouw.

Onze medewerkers getuigen

Els: “Ik heb het gevoel dat ik elke dag bewust heb geleefd deze maand.”

Riet: “Ik kijk nu helemaal anders naar tijd.”

Brenda: “Ik neem tijd om mijn zoon met autisme te helpen een sociaal netwerk uit te bouwen.”

Riet: “De vraag wat ik ga doen met de vrijgekomen tijd laat me groeien in zelfbewustzijn.”

Eva: “Ik wil tonen dat minder uren werken ook haalbaar is voor leidinggevenden.”

Lees de volledige getuigenissen hier.

Delen: 

Reacties

Reactie toevoegen