In sommige gezinnen zet corona oude rolpatronen plots op hun kop. Papa zorgt thuis voor de kinderen, terwijl mama in het ziekenhuis aan de slag is. Toch zal volgens ons een venijnig virus niet volstaan om de zorg voor het gezin blijvend evenwichtig te verdelen.

Lees dit artikel verder op sociaal.net

Dit artikel is gebaseerd op de lezeing die Riet Ory gaf op vrijdag 15 mei 2020, Internationale Dag van het Gezin, tijdens de eerste online studiedag van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (hogeschool Odisee). 

Lezing Dag van het Gezin door Riet Ory
Delen: