In 2019 schakelen alle medewerkers van Femma vzw over naar een nieuwe voltijds van 30 uur per week.  Dit actie-onderzoek loopt van 1 januari tot 31 december 2019. Wetenschappers van de TOR-groep van de VUB Brussel volgen de tijdsbesteding van de Femma-medewerkers en onderzoeken wat de effecten zijn van minder uren werken op henzelf en hun gezin. De resultaten van het onderzoek gaan we delen met beleidsmakers en het grote publiek. Hiermee willen we het debat voeding geven én zo verder streven naar een maatschappij in evenwicht.

Het begon met een droom.

In alle vertrouwen

Algemeen directeur Eva Brumagne is trots. Trots op haar collega’s en op de vrijwilligers, die mee de beslissing namen tot de 30 uren week. Trots op alle mensen die dit hebben mogelijk gemaakt. Het begon met een droom, en van die droom is iets gemaakt. De droom stond al in een dossier in 2015 en staat in het beleidsplan dat loopt van 2016 tot en met 2020.

Knippen

“Het werk doen in 30 uur is voor iedereen een uitdaging, dus ook voor mij. Ook in mijn team, Elke, Riet en ik, en met Joke – onze linker- en rechterhand – deden we een oefening doen om te zien waar we kunnen knippen in het werkvolume. Ik werkte ook wel vaak veel meer dan 36 uur, maar ik wil er zes uur afdoen. De 30 uren week is er voor alle medewerkers, ook voor de leidinggevenden. Ik krijg regelmatig lacherige reacties: jij, als leidinggevende, denkt dat in 30u te kunnen doen? Ik wil heel graag aantonen dat dat wel kan lukken. Om tot die 30 uur te komen, is er maar één manier: fundamenteel knippen in wat we nog doen en wat niet, op basis van goede keuzes. Alles een beetje comprimeren, bv. vergaderingen iets inkorten, zal niet helpen. Vraag is: wat zijn onze ambities, en wat kunnen we realiseren binnen die 30 uur? En de rest moet sneuvelen. We moeten schrappen, absoluut.”

Elk zijn talent

“Het voordeel is dat we hier al jaren mee bezig zijn. Toen ik begon aan die job van algemeen directeur, vergaderden we nog mega-veel. Ik had elke week drie, vier, soms vijf vergaderingen. Intussen zijn we, vanuit de leiding, al enkele jaren aan het uitpuren op welke punten ons werk een meerwaarde is, en hebben  we onze organisatie anders vormgegeven. Ik ben er niet om alle kleine en grote problemen op te lossen, wil niet over alles mijn zeg doen, echt niet. Ik werk graag vanuit  vertrouwen. En daarin heeft elk zijn specifieke rol en eigen talenten. Onze rol als besturend team is vooral de buitenwereld in Femma loodsen en Femma in de wereld zetten en daarvoor zet ik me in. ”

Een cadeau

“De ondertekening van de CAO 30 uren was het eindpunt van een parcours, dat we al anderhalf jaar lopen samen met Flanders synergy. Binnen een nieuwe structuur lopen zes teams een gelijklopend proces,  en reflecteren we op tijd: waar zit de waardevolle tijd en waar niet, hoe die 30 uur inkleuren en hoe die zes vrijgekomen uren invullen? De 30 uur op zich, is een cadeau. Dat medewerkers de vraag stellen, hoe ze hun werk binnen die 30 uur zullen kunnen doen, is voor de organisatie Femma eigenlijk een  luxeprobleem. Het betekent dat we zeer veel geëngageerde mensen hebben, die overal kansen zien. Niemand zegt: hoe minder ik hier moet werken, hoe beter. De syndicale delegatie heeft heel hard gewerkt om de weerstanden rond de 30 uur af te bouwen en aan de solidariteitsgedachte opdat elke medewerker zich hier goed zou bij voelen. Ultieme doel: de combinatie betaald en onbetaald werk (zorg voor gezin en huishouden, vrijwilligerswerk, zelfzorg) gemakkelijker makenvoor iedereen.”

Gelukkige en ondernemende vrijwilligers, is onze eerste beleidsdoelstelling.

Zorgen voor vrijwilligers

“We doen er natuurlijk alles voor om kwaliteit van de dienstverlening naar onze groepen en vrijwilligers sterk te houden. Gelukkige en ondernemende vrijwilligers, is onze eerste beleidsdoelstelling. Zonder vrijwilligers is er geen Femma.  Het is niet meer zo dat een groepsbegeleidster een aantal vaste groepen heeft, maar bepaalde typologieën van groepen zullen begeleid worden door een vast team van collega’s.  Sommige vrijwilligers maken zich zorgen over deze nieuwe manier van werken. Ik denk dat het even tijd nodig heeft om te wennen. Alles komt goed!

Oproep tot financiële steun voor het onderzoek

“Het experiment loopt over één jaar.  Dat is financieel ook zo berekend.  Daarin inbegrepen: de vervangende tewerkstelling van vijf extra krachten. Op 1 januari 2020 beginnen we allemaal terug in onze gewone contracten. En verder heb ik geen glazen bol. Het actieonderzoek, waarin we onze bevindingen zullen neerschrijven, en dat zeer relevant is voor de samenleving, zal 80.000 euro kosten. Om dat te financieren, doen we een beroep op vrijwillige donateurs uit de samenleving. Ook dat is draagvlak: zoveel mensen en organisaties die de moed hebben ons project te ondersteunen. Ik hoop op een spill-over effect.”

100 jaar Femma

“In 2020 vieren we 100 jaar Femma. We zijn volop bezig met de voorbereiding van dat feestjaar. We maken er geen groots event van, maar leggen de nadruk op het gesprek met  onze lokale groepen om over het verleden en de toekomst van  Femma te praten, wat Femma voor hen betekent …… Mijn droom bij 100 jaar Femma is dat we eind 2019 een sterk beleidsplan 2020-2015 indienen dat de toekomst van de organisatie een nieuwe weg in leidt. Dit is het moment om fundamentele  keuzes te maken, en om Femma als organisatie future-proof te maken. We bestaan in 2020 100 jaar, we kennen ons DNA, onze geschiedenis, waar we goed in zijn en waar niet… We nemen dit ter harte, en we halen daar uit wat belangrijk is voor de komende 100 jaar. Het beleidsplan 2020-2025 moet de eerste stap zijn naar een volgende 100 jaar.”

Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel,  Kind en Samenleving en Flanders Synergy volgen onze tijdsbesteding nauwlettend op en gaan conclusies trekken over wat minder werken effectief met een mens en zijn naasten doet. De resultaten van het onderzoek gaan we delen met beleidsmakers en het grote publiek. We beloven belangrijke inzichten te geven om verder te streven naar een maatschappij in evenwicht.  Het onderzoek kost 80.000 euro.

Delen: 

Reacties

Acheson Report The independent inquiry into inequalities in health <a href=http://bcialis.mom>real cialis no generic</a> Heating pads may cause some relief for those with fluid retention caused by PMS

Role of quinolones in the treatment of bronchopulmonary infections, particularly pneumococcal and community acquired pneumonia <a href=http://buycialis.yachts>overnight cialis delivery</a>

The placebo used was the cream base without active substance <a href=https://acialis.sbs>real cialis no generic</a>

from having his way and busting users even in recreational weed states or validly holding medical cannabis cards in medical weed states <a href=https://finasterid.buzz>buy propecia in netherlands</a> But if your light flow is a sudden change that can t be explained by increased stress or dramatic weight loss, you may want to look into what s causing such a minimal period

1981 Dec; 36 6 729- 33 <a href=http://acialis.sbs>buy cialis online forum</a>

Reactie toevoegen