Gisteren meldde minister van Welzijn Wouter Beke, dat de Vlaamse regering broodnodige investeringen in de kinderopvang met maximum zes jaar uitstelt, wegens gebrek aan financiële middelen.

 

Die investeringen zijn broodnodig om de uitdagingen in de kinderopvang aan te pakken: er zijn onvoldoende plaatsen, niet elke ouder kent de weg ernaar toe, de arbeidsvoorwaarden (waaronder de verloning) voor de medewerkers kunnen beter en die laatsten moeten ook beter professioneel ondersteund worden.

De vorige Vlaamse regering erkende die noden en pakte in 2014 uit met een decreet (in het kort) dat de kinderopvang makkelijker, professioneler en duidelijker moest maken. Het decreet beloofde meer plaatsen, beter betaalde medewerkers, een betere professionele ondersteuning en een opvang die  toegankelijk en betaalbaar is voor de ouders.  Om hiernaar toe te werken, tekende de regering een financieel groeipad uit tot 2020. Dit jaar moest het decreet gerealiseerd zijn.

In juni bleek al uit een onderzoek dat de belofte ‘voor elk kind een plaats’ tegen 2020 niet zou gehaald worden. De bevoegde minister Beke beloofde toen verder te zullen investeren in de opvang.

In november meldde het Rekenhof dat er 36,6 miljoen euro nodig was in 2020 om het groeipad uit te voeren maar dat ze die niet zag in de begroting. Minister Beke reageerde met de boodschap de kwestie te zullen onderzoeken.

Nu blijkt dus dat Vlaamse regering de broodnodige investeringen op de lange baan schuift door de deadline voor het decreet met zes jaar uit te stellen.

Investeren in kwaliteitsvolle kinderopvang is nochtans ontzettend belangrijk. In de eerste plaats voor de kinderen zelf. Kinderopvang is complementair aan de opvoeding van de ouders en biedt kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid. Ze stimuleert kinderen in hun ontwikkeling. Kinderen ontmoeten er andere kinderen en leren van jongsaf aan respectvol met elkaar om te gaan. 

Kinderopvang is ook een onmisbare schakel voor gezinnen om werk en zorg evenwichtig te combineren. Het gebrek aan toegang tot betaalbare kwaliteitsvolle kinderopvang zorgt ervoor dat vele ouders niet of slechts gedeeltelijk op de arbeidsmarkt actief zijn. In het bijzonder vrouwen, die nog het meest de zorg voor kinderen op zich nemen, zijn hier het gevoeligst voor.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat een Vlaamse regering die naar eigen zeggen streeft naar een werkzaamheidsgraad van 80% en gendergelijkheid op de arbeidsmarkt, verzaakt om voldoende te investeren in kinderopvang.

We roepen de Vlaamse regering dan ook op om zo snel mogelijk haar eigen decreet met betrekking tot kinderopvang naar behoren uit te voeren en snel werk te maken van meer kwaliteitsvolle kinderopvang.

Delen: