965,67 euro.  Ziedaar het gemiddelde pensioenbedrag van een vrouwelijke werknemer. Meer dan de helft van de vrouwen heeft geen 1.000 euro pensioen per maand. En gemiddeld heeft een vrouw 30% minder pensioen dan een man. De pensioenen zijn voor velen, en voor veel vrouwen in het bijzonder- te laag.

Nu het pensioendebat voor de -tigste keer oplaait, herinneren we de regering er dus graag aan dat nog veel vrouwen op zoek zijn naar een deftig pensioen. Zo’n pensioen ontvangen ze nooit als de regering niet investeert in de pensioenpijler die er qua solidariteit en M/V-gelijkheid het meeste toe doet: de pijler van het wettelijke pensioen. Via de ‘gelijkgestelde periodes’ zorgt dit stelsel er bijvoorbeeld voor dat wie tijdelijk uit de arbeidsmarkt stapt om te zorgen – wat vele vrouwen doen- niet benadeeld wordt in (meestal) haar pensioenopbouw.  Iets wat je van de tweede pijler, die van het aanvullend (bedrijfs)pensioen niet kan zeggen. Die houdt alleen rekening met betaald werk. De uitgekeerde bedragen zijn bovendien laag en 43% van de vrouwelijke werknemers beschikt niet over zo’n bedrijfspensioenplan. Het geld dat de regering via fiscale voordelen in deze tweede pijler pompt, zou ze beter besteden aan het versterken van het wettelijke pensioen.

Deftige pensioenen voor iedereen zijn betaalbaar. We hoeven er niet langer voor te werken. Het is een kwestie van de juiste prioriteiten stellen, betoogde professor Patrick Deboosere in De Standaard (7 september).

Deftige pensioenen vragen ten slotte ook een loopbaanmodel dat werkbaar is voor iedereen. Zo’n model verkleint dat de inkomens- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen èn houdt rekening met alle andere noodzakelijke en belangrijke taken, zoals kinderen opvoeden, mantelzorg geven, vrijwilligerswerk verrichten en goed voor jezelf zorgen. Kortere werkweken, kwaliteitsvolle kinderopvang, en verlofstelsels die inzetten op een gelijke opname door mannen en vrouwen zijn belangrijke instrumenten om tot een goede mix tussen werk, zorg en vrije tijd te komen. Ze zorgen ervoor dat de inkomens- en  pensioenkloof tussen mannen en vrouwen verkleint of zelfs verdwijnt.

Bronnen

Het pensioendebat verdient beter dan versleten oneliners - De Standaard

Vakbonden trekken aan alarmbel: “Vrouwen krijgen 30% minder ... - De Standaard

Minstens 1.500 euro pensioen: wie krijgt dat vandaag al? En hoe willen partijen dat betalen? | VRT NWS: nieuws

Home | PensionStat.be

 

Tags: 
Pensioenen
Delen: