Dit jaar is Femma meer dan ooit Gericht op Evenwicht!

We zetten concrete stappen in het experimenteren met minder uren werken en delen graag onze verhalen met het brede publiek en beleidsmakers.

In 2019 proberen de medewerkers van Femma de 30-urige werkweek uit.

Dat brengt heel wat nieuws met zich mee! Ze delen graag hun ervaringen, vragen, successen en twijfels over hun nieuwe evenwicht met de buitenwereld. Jij leest hier hoe het hen vergaat.  Het zou fijn zijn als we ook met jou in gesprek konden gaan hierover. Dus aarzel niet om te reageren of vragen te stellen.

In maart en oktober gaan Femma’s medewerkers en hun partners weer in detail hun tijdsbesteding in kaart brengen. De resultaten van die tijdsmeting zullen worden vergeleken met de gegevens van 2018 toen de medewerkers nog niet in de 30-urige werkweek functioneerden. We bereiden ons samen met de wetenschappers van de VUB voor om een helder rapport te maken en onze bevindingen met de buitenwereld te delen in het voorjaar van 2020. Kind en Samenleving gaat aan de slag met enkele kinderen van Femma medewerkers. Aan de hand van focusgesprekken zullen zij inzichten krijgen in de beleving van het kind. Ook die resultaten worden meegenomen in het algemene rapport. We hechten veel belang aan het perspectief van het kind.

We actualiseren onze kennis en inzichten

Onze visie rond combineren lees je in een helder dossier dat gestoeld is op research en sociologisch onderzoek. Het is onze bijbel die ons doen en laten bepaalt. We actualiseren onze kennis en inzichten. Het geüpdate dossier zal opgebouwd zijn rond acht ambities. Quick wins waar beleidsmakers snel mee aan de slag kunnen. De verkiezingen van mei 2019 zijn het momentum om te lobbyen naar politici opdat ze onze aspiraties op de politieke agenda zetten. Je vindt vanaf mei onze droom in deze acht punten op deze website en je leest erover in onze nieuwsberichten:  

 1. Elke papa krijgt 20 dagen vaderschapsverlof.
  Een ambitie die streeft naar meer waardering van zorgende papa’s en leidt tot een meer gelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen.
 2. Ouderschapsverlof, beter vergoed en met genderbonus.
  We willen het ouderschapsverlof uitbreiden naar zelfstandigen en werkzoekenden, omdat elke ouder recht heeft op tijd met zijn/haar kinderen.
 3. Meer toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang.
  We ijveren voor de uitbreiding van de gesubsidieerde kinderopvang met specifieke aandacht voor kwetsbare wijken
 4. Meer toegankelijke en kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang.
  We streven ook naar uitbreiding van gesubsidieerde buitenschoolse kinderopvang.
 5. Ondersteuning van experimenten met de kortere werkweek.
  We willen dat de overheid experimenten met de kortere werkweek sterker ondersteunt en bedrijven aanmoedigt om ons voorbeeld te volgen.
 6. Naar een betere combinatie van mantelzorg en betaald werk.
  Op naar een sociaal statuut van de mantelzorger en flexibeler opnemen van zorgverloven.
 7. Een actief beleid dat inzet op niet-stereotiepe beeldvorming van vrouwen en mannen.
  We dagen de overheid uit om hierrond een actief beleid te voeren door bijvoorbeeld onderzoek en campagnes te initiëren.  
 8. Meetbare terminologie hanteren
  Bijvoorbeeld door te zorgen voor duidelijke indicatoren voor betaalde en onbetaalde arbeid en er de genderdimensie in meenemen.

We willen ook jou graag aan het denken zetten

We vinden het belangrijk om het brede publiek te doen nadenken over tijdsbesteding en combineren van werk en privé. We willen ook jou graag aan het denken zetten zodat je meer inzicht krijgt in je persoonlijk balanceren tussen werk en privé. Laat ons weten hoe jij tegen het combineren van al je uitdagingen aankijkt en welke oplossingen je hanteert voor een evenwichtig leven.

Een gift voor ons maatschappelijk onderzoek is welkom

Ons maatschappelijk project is van onschatbare waarde. Daarom omringen we ons graag met al wie erin gelooft en er ook een steentje toe wil bijdragen. Via deze weg houden we je op de hoogte van onze fundraising. Een gift voor ons maatschappelijk onderzoek is welkom!

Tags: 
Evenwicht
Delen: 

Reacties

Reactie toevoegen