Combineer telewerk met minder werken

Deze Corona-epidemie zal zo’n tien weken duren, zegt de alomtegenwoordige viroloog Marc Van Ranst. Wat we alvast zeker weten, is dat we tot en met de paasvakantie zo- goed- als-lockdown zijn. Bedrijven stelden duizenden werknemers al tijdelijk werkloos. Zij ontvangen nu een uitkering die 70% van hun brutoloon bedraagt, met een plafond tot 2.700 euro.  Minder loon, meer tijd.  Vele andere duizenden werknemers werken nu verplicht thuis.  Zij houden (voorlopig) hun loon, maar voor ouders met inwonende kinderen is de tijdsdruk enorm gestegen.

Waar telewerk in gewone omstandigheden vaak een betere balans biedt tussen werk en privé, lijkt het in deze Coronatijden uit te draaien op een vergiftigd geschenk.   Vooral voor ouders van minderjarige kinderen. Nu de richtlijnen voor opvang op school verstrengd zijn, zit er voor hen niets anders op dan de zorg voor kinderen te combineren met telewerk. Voor hen is het evenwicht tussen werk en privé nu helemaal zoek.

Waar wij (werkende ouders die 'kunnen' thuis werken) nu voor staan is deze voltijdse job van kinderzorg combineren met een voltijdse (kantoor)job... we doen met 2 dus het werk van 3 voltijdsen... (we hebben het geluk met 2 te zijn...) Als ik reken moeten wij nu dus elk een 57-urenweek draaien (zonder de normale avond- en ochtendshift te tellen)’ (Sien aan Femma)

‘Ik werk van 4 tot 8 en van 19 tot 23 uur’. ‘Liever weinig slaap en een veilig kind’ (alleenstaande ouder Leen in De  Standaard op 20/03/2020)

‘Ik heb nu al twee halve dagen verlof opgenomen die ik pas deze zomer wilde nemen’ (alleenstaande ouder Aline in De Standaard op 20/03/2020)

Vele ouders willen blijven werken, maar dan wel op een ritme dat te combineren is met de voltijdse zorg voor kinderen. Ook pedagoge Sylvia Mommaerts stelt dat het onmogelijk is om dezelfde hoeveelheid uren te kloppen.

Sommige werkgevers gaan hier flexibel met om en begrijpen dat ze niet dezelfde productiviteit kunnen verwachten. Anderen zijn veel rigider en wijzen erop dat werknemers dan maar ouderschapsverlof of sociaal  verlof moeten opnemen. Dit is echter voor vele ouders geen optie. Omdat ze die stelsels bijvoorbeeld gedurende de rest van het jaar en de komende jaren nog nodig hebben om vakanties en ziekte van de kinderen te overbruggen.

Deze uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Ook voor telewerkende ouders.

We vragen aan werkgevers dat ze telewerkende ouders gedurende deze crisisperiode toelaten om hun arbeidstijd in te korten en vragen de overheid om werkgevers hierin te ondersteunen.

Zorgen voor elkaars fysieke en mentale gezondheid moet de komende weken onze prioriteit zijn.

Werk jij thuis in combinatie met kinderzorg? Deel je ervaring!

Hoe pak je dit aan?  Hoe verloopt dit?  Is het haalbaar om je normaal aantal uren te werken?
We kijken uit naar jouw ervaring.  Dat kan in een reactie onder deze blog of via mail naar gerichtopevenwicht@femma.be

Delen: