Met het onderzoek naar de 30-urenwerkweek levert Femma een kwaliteitsvolle bijdrage aan het maatschappelijk debat over work-life balance. We verruimen het begrip ‘arbeid’. Slechts 41,2% van het arbeidsvolume in ons land is betaald. Onbetaalde arbeid is de ruggengraat van onze economie, maar blijft erg onzichtbaar. Debatten over de arbeidsmarkt zijn niet duurzaam als je geen rekening houdt met wat er allemaal naast die betaalde jobs gebeurt.

Wat zouden we doen zonder vrijwilligers, mantelzorgers, oppassende grootouders, …? Daarnaast verruimden we de scoop naar het gezin en gaven we van meet af aan het kindperspectief een prominente plek in het onderzoek.  Hoe wij werken (betaald of onbetaald) en onze tijd besteden heeft een direct effect op het welzijn van kinderen. Kinderen zijn daarom belangrijke stakeholders in debatten over arbeidsduurvermindering. Want, hebben wij als ouders ´s avonds nog tijd en energie voor hun verhalen?

Een verruimde kijk op arbeid en het benadrukken van het kindperspectief bepaalden mee de manier van meten. De TOR Onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel voert metingen uit bij collega´s en hun partners. De onderzoekers meten niet alleen wat er op de werkvloer gebeurt, maar ook de gevolgen van minder werken op de work-life balance, op de taakverdeling thuis, op het energieniveau, op het aandeel vrijwilligerswerk of mantelzorg, …. Kinderen krijgen een stem in ons onderzoek. Onderzoekscentrum Kind en Samenleving doet kwalitatieve bevragingen bij  kinderen van  collega´s. Dit laatste maakt ons onderzoek uniek ten opzichte van andere pilootprojecten in het buitenland.  In het voorjaar 2020 weten we meer over de resultaten. 

Het onderzoek kost 80.000 euro.  Vandaag verzamelden we zo’n 30.000 euro via individuele giften en organisaties die geloven in ons ideaal.  

 

Deze organisaties steunen ons project:

Met hun steun tonen deze bedrijven en organisaties dat:

  • Zij evenwichtig combineren van werk en privé hoog op de agenda zetten.
  • Ze wetenschappelijk onderzoek belangrijk vinden om kennis op te doen over de effecten van minder uren werken.
  • Ze de nadruk willen leggen op de waarde van onbetaalde arbeid voor de samenleving en verder kijken dan het economisch discours over productiviteit en winst.
Delen: 

Reacties

Reactie toevoegen