Een collectieve arbeidstijdaanpassing is nodig omdat je dan een nieuwe norm creëert. En mensen daarop hun gedrag gaan aanpassen. 30 uren werken per week wordt dan het nieuwe ‘normaal’. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen sneller geneigd zijn zich aan bepaalde normen te houden als zij het idee hebben dat andere mensen diezelfde normen naleven. En het beleid kan zorgen voor een verandering van de normen, in dit geval een aanpassing van de wet op de arbeidstijd.

Collectief is ook nodig omdat niet iedereen even sterk in zijn of haar schoenen staat. Door meer in te zetten op individuele arbeidsduurvermindering dan op collectieve arbeidsduurvermindering zien we dat vrouwen gemiddeld een kortere arbeidsduur kennen dan mannen. De invloed van traditionele rolpatronen en bijvoorbeeld de loonkloof zorgen ervoor dat vrouwen vaker gebruik maken van verlofstelsels, vaker deeltijds werken of helemaal niet werken. Dit is met de huidige norm van voltijds werken nefast voor hun carrière, loon en pensioen (of financiële zelfstandigheid). Daarnaast zien we dat die individuele systemen van arbeidsduurverrmindering de facto onbruikbaar zijn voor gezinnen met lage inkomens of voor alleenstaande ouders.

Voor iedereen betekent dat arbeidstijdverkorting geen gunst is van een werkgever die – indien de resultaten tegenvallen of de werkgever van mening verandert - terug ingetrokken kan worden.

Voor iedereen betekent dat arbeidstijdverkorting niet wordt voorbehouden voor sectoren en bedrijven die het zich kunnen permitteren. Zoals de rijke chemiesector of een consultancybedrijf dat het moet hebben van kwalitatief hoogstaand kenniswerk.

Collectief ten slotte sluit maatwerk niet uit. Een zesurenwerkdag of een vierdagenwerkweek. Het design van je kortere werkweek kan je best in sociaal overleg vastleggen.